TNTV Replay - Vidéos du heiva, les Hiros, news et actualité de Polynésie

Tatou : OPH (VT)

Durée : 13min 23sec | Postée : 26/04/2019 | Chaîne : Tatou
Partager | Exporter | Notez
100% FENUA - Te tumu parau i tape’ahia mai no te fa’anahora’a hepetoma « Tatou », o te nohora’a totiare. Haamauhia a 40 matahiti i ni’a I te pi’ira’a “OTHS”, piri 3000 nohora’a e tia’ahia ra I teie nei mahana e te pu OPH, te rahira’a o ratou tei Tahiti nei ia. Nana ato’a e ha’apa’o ra te parau no te fare OPH.
I mua i te rahira’a o te mau anira’a, e faa’ite mai o Moana Blanchard e nahea teie nei pu e nehenehe ai e te tauturu i te mau utuafare ri’iri’i.