TNTV Replay - Vidéos du heiva, les Hiros, news et actualité de Polynésie

Manihini du 17 mai : spécial Ta'iri Pa'umotu

Durée : 14min 1sec | Postée : 17/05/2018 | Chaîne : Manihini
Partager | Exporter | Notez
Tags : Manihini
100% FENUA - Te tumu parau i tāpe’ahia mai no te fa’anahora’a hepetoma Manihini, te tāta’ura’a ta’iri pa’umotu. E tupu te reira i te 18 no me i ni’a i te Pa’epa’e a Hiro. E fa’a’ite mai o Antoine Arakino, te peretinteni nō te tōmite hi’opo’a ia Tiare Nui Pahuiri-Philippon, te terera’a o teie nei tapura ohipa. E aha te mau fa’aturera’a ? E ite ato’a mai ‘outou e nahea i te ta’iri pa’umotu ?
Émission présentée par Tiare-Nui Pahuiri-Philippon.  
En tahitien